Psykoterapeut og konfliktmægler Annette Whimster

Relationer og eksistentielle livstemaer

I terapien kan du forvente, at jeg vil møde dig med et åbent og ikke-dømmende sind. Det er aldrig en del af terapi at blive dømt forkert, men derimod, at vi undersøger dine følelser, tanker, handlinger og impulser, for at skabe mening, forståelse og handlemuligheder. At gå i terapi kan føles omsorgsfuldt, nærende og trygt og samtidig er det vigtigt indimellem at udfordre for at skabe nye erkendelser og handlemuligheder.

Vores relationer har stor indflydelse på vores følelse af lykke, meningsfuldhed og tryghed. Derfor har jeg i mit arbejde som psykoterapeut særligt fokus på relationer.

En kilde til stor sorg, smerte, vrede eller frustration kan være svære relationer, mangel på relationer eller tab af relationer. Derfor har det altid været essentielt for mig som psykoterapeut selv at blive klogere på og hjælpe andre med at blive klogere på, hvordan mennesket danner bånd og følelsesmæssige tilknytninger til hinanden, hvordan vi løser konflikter med hinanden og hvordan vi kan hele, når vigtige mennesker forsvinder fra vores liv.

I psykoterapien taler vi ofte direkte eller indirekte om de eksistentielle grundvilkår eller livstemaer, som er døden, friheden, isolation og meningsløsheden (Irvin Yalom). Vi skal alle forholde os til disse grundvilkår også selvom det for det meste af tiden foregår ubevidst.

Det er ofte i perioder, hvor livstemaerne er mere påtrængende, at vi søger psykoterapi. Vilkårene kan være anledning til stor angst, men at forholde sig aktivt og bevidst til dem, kan også give fokus og mening i livet.

Jeg har mange års erfaring med individuelle, par og familier.

psykoterapi københavn v/Annette Whimster