Parterapi –

Frederiksberg og København

Parterapi kan hjælpe dig i forhold til:

  • Styrke tillid og samhørighed
  • Bedre kommunikation
  • Finde gnisten igen
  • Genopbygge tillid efter svigt
  • Styrke de kærlige bånd
  • Konfliktløsning
  • Det gode forældreskab sammen
  • Samarbejde og forældreskab efter skilsmisse
  • Den sammenbragte familie
  • Den nybagte familie
parterapi Frederiksberg

Bag mange konflikter i parforholdet, ligger frygten for ikke at være tilstrækkelig, betydningsfuld, elsket, ønsket eller accepteret.”

Hvorfor gå i parterapi?

Er I kommet til et sted, hvor I ønsker at gøre noget for jeres parforhold? Oplever I, at I er gledet fra hinanden og har svært ved at finde ind til nærheden igen? Er der gået for meget praktik eller konflikt i hverdagen? Vil I finde hinanden igen efter et svigt?

Mange der begynder i parterapi, kommer sent og er usikre på om parholdet kan reddes. Når parforholdet begynder at blive svært, sker der ofte det, at kløften mellem jer bliver dybere og dybere, fordi I er fanget i en negativ cyklus, som betyder, at mistilliden og oplevelsen af svigt og afvisning gror og tager til. Det kan derfor være en god investering i forholdet at søge parterapi, mens der stadig er glæde og positive oplevelser mellem jer.

Som parterapeut vil jeg hjælpe jer med at blive mere tydelige over for hinanden og få mere positive og varme udvekslinger. I parterapien er der ingen forkerte eller forbudte følelser eller behov. Det handler om at blive mere fuldt ud jer selv – sammen. Målet er at øge jeres glæde ved hinanden – gennem at arbejde med kommunikation, samhørighed, tryghed, dybe ønsker og længsler.

Parterapi handler om at styrke det følelsesmæssige bånd mellem jer. Et stærkt bånd giver jer oplevelsen af samhørighed, fællesskab og tryghed i parforholdet. Båndet mellem jer kan blive slidt og tyndt i perioder med travlhed, konflikter og manglende nærhed, eller hvis der er sket svigt i parforholdet.

Svigt i parforholdet kan ske på mange forskellige måder. Det handler om den enkeltes oplevelse. Mange vil opleve utroskab som et meget stort svigt, mens et svigt også kan handle om, at den anden ikke var der, da man havde allermest brug for det. Eller at afgørende løfter er blevet brudt.

Når vi forelsker os i hinanden, har vi fokus på alt det, vi fascineres og tiltrækkes af hos den anden. Ofte vil vi føle os mødt og set af den anden og synes, at den anden er fantastisk. Vi opbygger et stærkt bånd til hinanden og føler os forbundne. Det kaldes nogle gange ”honeymoon” fasen. Når forelskelsen letter, melder der sig ofte nogle udfordringer. Vores forskelligheder bliver tydelige og der kan opstå konflikter eller vi kan begynde at trække os fra hinanden.

Det er ikke usædvanligt, at der her kan komme en krise, hvor en eller begge parter bliver i tvivl om, hvorvidt vi overhovedet passer godt sammen. Er vores værdier i virkeligheden uforenelige og kan vi leve med den andens forskellighed? Her kan opstå en afkøling, konflikter eller magtkampe, som handler om at teste om forholdet kan holde. Naturligt i et forhold vil der fortsat være faser med mere forelskelse og faser, hvor forskellighederne fylder mere.

I parterapien vil vi finde ud af, hvilken dynamik, der er mellem jer og hvilke negative spiraler, I ender i med hinanden. Det, der vil være i fokus, er ikke så meget indholdet i jeres konflikter, men hvad der trigger en konflikt eller en tilbagetrækning og den efterfølgende dynamik mellem jer. Nogle gange kan der nærmest være en fast rækkefølge i, hvem der konfronterer, hvem der trækker sig, hvordan konflikten kulminerer og hvordan vi nærmer os hinanden igen. Andre dynamikker kan være, at begge er konfronterende og det ender i eksplosive konflikter eller at I langsomt glider fra hinanden indtil en af jer tager fat i den anden.

I parterapien vil vi se på, hvad der binder jer sammen og hvor I bliver udfordrede i forholdet til hinanden. Vi vil afdække jeres negative mønstre og eventuelle oplevelser af svigt. Og så vil vi finde vejen til at genopbygge tillid og finde nye nærende samspil mellem jer. Hvis gentagne konflikter er et problem i jeres parforhold, kan vi i parterapien fokusere på konstruktive måder at tale om uenigheder og løse konflikter. Konflikter behøver ikke være et tegn på, at forholdet er ”forkert”. Der kan være meget energi og engagement i konflikter, men der kan være behov for at få vendt energien i konstruktiv retning.

Uudtalte forventninger, værdier og ønsker kan give gnidninger i parforholdet, da der vil opstå reaktioner, den anden ikke kan forstå. Nogle gange handler det også om, at vi har forestillinger om den andens forventninger til os, som vi så selv reagerer på. I parterapien bliver det vigtigt at få taget de svære samtaler om det, der ikke bliver sagt i hverdagen.

I nogle parforhold er konfliktskyhed, tavshed eller overfladisk samtale det, som blokerer for nærværet og samhørigheden mellem jer. Her kan det være givende i parterapien at lære at tale om de svære og vigtige emner i det trygge rum, som terapien tilbyder.