Skilsmisse – børn

Jeg har mange års erfaring som familieterapeut med at rådgive forældre omkring samvær med børn, samarbejde og konfliktløsning. Både for jer, der står midt i skilsmissens turbulente tid og for jer, der har været skilt noget tid og skal have hverdagen med samvær og samarbejde til at fungere bedre.

De fleste ønsker selv at finde den bedste ordning for deres børn uden at indblande Familieretshus (tidligere Statsforvaltningen), men I kan være i tvivl om, hvordan I helt skal gribe det an. Nogle er ret enige, men ved ikke, hvad der er bedst for børnene. Andre er uenige om, hvad der er den bedste ordning. De fleste står i en følelsesmæssig situation, der ikke minder om noget andet I har prøvet i jeres liv.

Gennem de seneste 12 år, har jeg som familieterapeut støttet familier gennem svære skilsmisser. Jeg har et skarpt fokus på børnenes perspektiv, og hvad der skal til for at skabe trivsel og tryghed for børn i skilte familier.

Forudsigelighed og sammenhæng skaber trivsel hos alle børn, – og særligt hos skilsmissebørn”