Individuel psykoterapi – Frederiksberg og København

Individuel psykoterapi kan hjælpe dig i forhold til:

 • Din relation med dig selv og det, der foregår i dig
 • Dine nære relationer
 • Nedtrykthed
 • Sorg og tab
 • Konflikter
 • Ensomhed
 • Angst
 • Parforhold
 • Lavt selvværd og selvtillid
 • Svær barndom og ungdom
 • Familien og børnene, opdragelse, relationer, svære følelser
 • Nybagt familie
 • Sammenbragt familie
 • Skilsmisse
 • De eksistentielle vilkår – døden, friheden, aleneheden og meningsløsheden
psykoterapi Frederiksberg

Der er intet vigtigere på din vej hjem end at udvikle blidhed overfor dig selv”

Hvorfor gå i psykoterapi?

Hvorfor gå i psykoterapi?

Målet med at gå i psykoterapi er, at du at skaber positive forandringer i dit liv. At du får det bedre end du har det lige nu. Og får skabt relationer til andre mennesker, der giver dig kærlighed, tryghed og næring til dit liv. Den allervigtigste forandring, du kan skabe findes dog i relationen til dig selv. Så det er et primært fokus i terapien.

Vores indre landskab af dele

Vi har alle mange forskellige indre dele af os selv. Fx har de fleste mennesker dele, der passer på relationen til andre mennesker gennem at være imødekommende, forstående og villige til at sætte egne behov til side. Ved siden af dem findes dele, der passer på vores grænser og behov. Det kan være ved at sige nej, blive vrede eller insistere på at blive forstået eller respekteret. Derudover kan vi have selvkritiske dele, der fortæller os, hvordan vi burde være og hvor vi kommer til kort. Ambitiøse dele, der får os til at uddanne os og gøre os umage på job og andre dele, der lægger gode planer, tager os i terapi, i træningscenteret eller holder frokost for vennerne.

Vi har også impulser, som kan forstyrre de planer, vi har lagt. De får os til at spise for meget, ryge, drikke, sove virkelig meget, opsøge sex som adspredelse, overarbejde eller ligge på sofaen hele dagen. Alt det, som får vores selv-kritiker på banen.

Gammel smerte påvirker nutidigt liv

Og endelig har vi vores sårede dele, som bærer på gammel smerte og ofte lever i et land, hvor vi føler os forkerte, fortabte og forladte. Disse sårede dele kan opleve sig selv som uelskelige, uværdige, forkerte, magtesløse, ligegyldige, onde eller dårlige og disse dele lever i ensomhed.

Når vi i vores hverdag oplever begivenheder eller indre tanker, der får os i kontakt med disse dele, der bærer på gammel smerte, vil vi for at beskytte os i stedet mærke angst, depression, dissociation, forskellige former for stress og ubehag. Det sætter en impuls til handling i gang, så vi kommer væk fra smerten og ubehaget. Det kan være ved at isolere os, være oversamarbejdende eller imødekommende, blive vrede og bebrejdende eller andre handlemåder, der fjerner vores oplevelse af sårbarhed.

For mange af os foregår alt dette delvist ubevidst. Vi forsøger at leve fra et rationelt, konstruktivt og positivt mindset, men føler os igen og igen slået tilbage af at gøre og føle det modsatte af, hvad vi ønsker os. Hvordan kan psykoterapi hjælpe os med det?

Forstå dig selv og dine indre dele

Mange føler sig forvirrede over sig selv, når de beslutter sig for at opsøge en psykoterapeut og kommer for at finde ud af, hvorfor de har det, som de har det. Hvorfor er jeg ikke glad? Hvorfor har jeg en knude i maven og føler mig trist? Hvorfor bliver jeg så hidsig hele tiden? Hvorfor kan jeg ikke mærke, hvad jeg vil? Hvorfor får jeg ikke gjort, det jeg sætter mig for? Hvorfor bliver jeg ved med at være ked af noget, som skete for lang tid siden? Kan jeg overhovedet lide mig selv? Hvorfor føler jeg mig utilstrækkelig?

Spørgsmålene kan være mange og terapien vil hjælpe dig til at forstå dig selv og din sindstilstand. I terapien begynder vi at lære dine indre dele at kende og jeg guider dig til at møde dig selv fra et forstående og medfølende sted. Man kan sige, at dine indre dele begynder at føle sig hørt, forstået og inkluderet af dig og du begynder at føle mere selvaccept og føle dig mere hel og harmonisk. Med selvforståelsen og anerkendelsen, kan man sige, at du begynder at være i mere positiv relation med dig selv, som lige præcis det menneske, du er.

Vejen dertil er brolagt med både gaver, udfordringer og personligt arbejde. Psykoterapi handler ikke om at blive en anden, end den man er. Det handler om at være sig selv bekendt. At kende sig selv og at stå ved sig selv. Med det hele. Det kan føles befriende ikke længere at forsøge at skjule eller undertrykke dele af dig selv.

Selvaccept gennem selvkendskab fra et medfølende sted

Ved gennem psykoterapi at begynde at stå mere ved, hvem du er og hvad du vil og ikke vil, kan du opleve stor styrke, glæde og frihed. Undervejs kan du også føle tristhed og nedtrykthed ved at begynde at mærke, hvordan du virkelig har det og hvad dit liv har budt dig. Og hvad du har budt dig selv i forsøget på at overleve dine livsomstændigheder bedst muligt.

De forandringer du søger, kan være meget forskellige. Det kan være bare at kunne holde livet ud, at kunne forstå og lide dig selv bedre, at komme videre i relationer, der virker fastlåste, at blive bedre til at holde fast i dig selv, dine relationer eller dine mål, at vide hvorfor du har det så skidt og hvordan du får det bedre eller at undersøge, hvordan du er blevet den du er eller får lavet om på nogle mønstre, du ikke længere har glæde af i dit liv.

For mig som psykoterapeut handler det om at få skabt et trygt, fordomsfrit og empatisk rum, så vi sammen kan undersøge de svære ting i livet og finde forståelse, forløsning, se perspektiver og nye handlemuligheder.