Parterapi –

Frederiksberg og København

Parterapi kan hjælpe jer i forhold til:

  • Styrke den følelsesmæssige kontakt mellem jer
  • Bedre kommunikation
  • Styrke tillid og samhørighed
  • Finde gnisten igen
  • Genopbygge tillid efter svigt
  • Det forandrede parforhold, når vi er blevet forældre
  • Det gode forældreskab sammen
  • Samarbejde og forældreskab efter skilsmisse
  • Den sammenbragte familie
Parterapi

Bag mange konflikter i parforholdet, ligger frygten for ikke at være tilstrækkelig, betydningsfuld, elsket, ønsket eller accepteret.”

Hvorfor gå i parterapi?

Er I endt et sted, hvor I har brug for at gøre noget for jeres parforhold? Oplever I, at I er gledet fra hinanden og har svært ved at finde ind til den gode kerne igen? Er der gået for meget praktik eller konflikt i hverdagen? Vil I finde hinanden igen efter et svigt?

Når I kommer i parterapi hos mig, vil jeg spørger jer hver især om, hvor I er i forhold til den anden, hvad I savner, hvad I ønsker jer og hvilke kvaliteter i forholdet, der er vigtigst for jer hver især. Vi vil finde ud af, hvilken dynamik, der er mellem jer og hvilke negative spiraler, I ender i med hinanden. Måske har der været svigt, der har sat dybe spor og det kan være svært at finde tillid igen.

Jeg vil hjælpe jer med at blive mere tydelige over for hinanden og få mere positive og varme udvekslinger. I terapien er der ingen forkerte eller forbudte følelser eller behov. Det handler om at blive mere fuldt ud jer selv – sammen. Målet er at øge jeres glæde ved hinanden – gennem at arbejde med kommunikation, samhørighed, tryghed, dybe ønsker og længsler.

Når vi forelsker os i hinanden, har vi fokus på alt det, vi fascineres og tiltrækkes af hos den anden. Ofte vil vi føle os mødt og set af den anden og synes, at den anden er fantastisk. Vi opbygger et stærkt bånd til hinanden og føler os forbundne. Når forelskelsen letter, melder der sig ofte nogle udfordringer. Vores forskelligheder bliver tydelige og der kan opstå konflikter eller vi kan begynde at trække os fra hinanden.

Parterapi handler om at styrke det følelsesmæssige bånd mellem jer. Et stærkt bånd giver jer oplevelsen af samhørighed, fællesskab og tryghed i parforholdet. Båndet mellem jer kan blive slidt og tyndt i perioder med travlhed, konflikter og manglende nærhed, eller hvis der er sket svigt i parforholdet.

Der kan ske svigt i parforholdet og det kan ske på mange forskellige måder. Det handler om den enkeltes oplevelse. Mange vil opleve utroskab som et meget stort svigt, mens et svigt også kan handle om, at den anden ikke var der, da man havde allermest brug for det. Eller at afgørende løfter er blevet brudt.

Mange der begynder i parterapi, kommer sent og er usikre på om parholdet kan reddes. Når parforholdet begynder at blive svært, kan der ske det, at kløften mellem jer bliver dybere og dybere, fordi I er fanget i en negativ cyklus, som betyder, at mistilliden og oplevelsen af svigt og afvisning gror og tager til. Det kan derfor være en god investering i forholdet at søge terapi, mens der stadig er glæde og positive oplevelser mellem jer.

I parterapien vil vi se på, hvad der binder jer sammen og hvor I bliver udfordrede i forholdet til hinanden. Vi vil afdække jeres negative mønstre og eventuelle oplevelser af svigt. Og så vil vi finde vejen til at genopbygge tillid og finde nye nærende samspil mellem jer. Hvis gentagne konflikter er et problem i jeres parforhold, kan vi i parterapien fokusere på konstruktive måder at tale om uenigheder og løse konflikter. Konflikter behøver ikke være et tegn på, at forholdet er ”forkert”. Der kan være meget energi og engagement i konflikter, men der kan være behov for at få vendt energien i konstruktiv retning.

I nogle parforhold er konfliktskyhed, tavshed eller overfladisk samtale det, som blokerer for nærværet og samhørigheden mellem jer. Her kan det være givende i parterapien at lære at tale om de svære og vigtige emner i det trygge rum, som terapien tilbyder.