Annette Whimster
Psykoterapeut MPF
IFS terapeut, EFT parterapeut, Cand.mag.

Klinik Mitra

Sankt Knuds Vej 36, 2.
1903 Frederiksberg C

Telefon: 5184 8764
Email: mail@annettewhimster.dk

CVR: 40240454

Jeg arbejder under tavshedspligt og i overensstemmelse med Psykoterapeutforeningens etiske regler.