Erfaren psykoterapeut og parterapeut, Frederiksberg & København

Vores relationer har meget stor betydning for vores livskvalitet. Relationer kan være kilde til lykken og relationer kan være brændstof til den største smerte. Gennem mine mange år som psykoterapeut – og som menneske – er relationers betydning for vores oplevelse af lykke og tilfredshed i livet blevet mere og mere tydelig for mig. Derfor er relationer omdrejningspunkt, når du går i psykoterapi hos mig.

Det er ikke kun vores relationer til andre mennesker, men også vores relation til os selv, der er af allervigtigste betydning.  Hvordan du oplever dig selv, hvordan du taler til dig selv og hvordan du behandler dig selv påvirker din daglige glæde eller nedtrykthed. Og dette forhold til dig selv har stor indflydelse på, hvordan dine relationer til andre mennesker udvikler sig.

Når du vælger at gå i terapi hos mig, vil vi derfor have fokus på din relation til dig selv, din kæreste eller ægtefælle, dine nære familiemedlemmer eller venner, kolleger eller de relationer, du brændende ønsker dig i livet, men som ikke vil lykkes. Gennem samtalerne kan du udvikle din relationskompetence. Din evne til at være empatisk, nærværende og kærlig, din oplevelse af glæde og mening og din evne til at mærke og sætte grænser, mærke lyst og behov, sige til og fra og udvikle et sundt selvværd. Gradvist vil du begynde at mærke, at du føler sig mere fri, mere dig selv og mere glad.

  • Individuel psykoterapi med fokus på de svære følelser indeni og på relationer til andre mennesker
  • Parterapi, hvor vi arbejder med kommunikation, samhørighed og tillid
  • Vejledning i at skabe en tryg følelsesmæssig tilknytning for din baby og dit lille barn
  • Familieterapi og familierådgivning om livet i familien, de nære relationer, konflikter og opdragelse
  • Terapi og rådgivning før, under og efter skilsmisse. Kommunikation og samarbejde om børnene
  • Konflikthåndtering, hvor der tages hånd om både sagen og relationen

Psykoterapeut, psykolog og psykiater – hvad er forskellen?

Alle tre faggrupper beskæftiger sig med menneskers sind og mentale sundhed. Der er dog forskelle på deres baggrund og tilgang.

De psykoterapeutiske uddannelser lægger som regel stor vægt på praksisdelen, så psykoterapeuter har en del erfaring allerede, når deres uddannelse slutter. Der er samtidig et teoretisk pensum, der skal bestås. Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel og derfor kan det være en god idé at bruge en psykoterapeut, der er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Dansk Psykoterapeutforening har en række krav, der skal være opfyldt for, at man kan blive medlem, bl.a. en lang eller mellemlang relevant grunduddannelse (fx læge, præst, socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog), erhvervserfaring og mindst 4 års efteruddannelse som psykoterapeut.

Psykoterapeuter, der er medlem af Dansk Psykoterapeutforening kan skrive MPF (Medlem af PsykoterapeutForeningen) efter deres titel. Et særligt krav for psykoterapeuter MPF er, at de gennem deres uddannelse selv har været i psykoterapi og modtaget supervision. De har dermed arbejdet med deres eget stof og er derfor mere bevidste om at adskille egne og klienters temaer. Psykoterapi tager udgangspunkt i samtalen og arbejder med klienternes følelser, tanker, behov og handlinger. Der kan arbejdes både med nuværende problematikker og relationer, såvel som svære hændelser og relationer fra fortiden og opvæksten.

Psykologer er uddannede på universitetet og har i deres uddannelse primært fokus på den teoretiske og metodiske del af psykologien. Psykologer uddannes desuden i udredning og testning. Psykologer bliver autoriserede efter to års erhvervserfaring med 160 timers supervision. En del psykologer er specialiserede inden for psykoterapi og/eller har psykoterapeutiske efteruddannelser.

En psykiater er en læge med en specialuddannelse inden for psykiatri. De har fokus på udredning af de psykiatriske diagnoser og deres behandling. Psykiatere kan som de eneste af de tre faggrupper udskrive medicin. Mange psykiatere behandler primært med medicin, andre har også samtaler. Flere psykiatere er efteruddannet indenfor psykoterapi.

Vores relationer har afgørende betydning for vores oplevelse af lykke og tilfredshed i livet. Derfor er relationer i fokus, når du går i terapi hos mig”