Psykoterapi med

Internal Family Systems (IFS terapi)

Kender du det, at du bliver vred i situationer, hvor du ville ønske at du var rolig?

At du bakker ud og mister modet, når du skal stå fast på dine grænser?

At du beslutter dig for at leve sundt, hvorefter du lander i sofaen med de søde sager?

At du ikke kan tage beslutninger, fordi en del af dig er vild med beslutningen, mens en anden del bliver bange for konsekvenserne og en tredje del kritiserer dig selv for ikke at beslutte dig?

At du pludselig bliver ramt af mindreværd, lige når du skal til at præstere?

Kend dig selv og bliv mere vital

Når man arbejder med IFS terapi, vender man sin opmærksomhed indad i sindet og indad i kroppen. Langsomt lærer man sine indre dele og sit Selv at kende og skaber mere fred og samarbejde indvendigt. Det handler om at lære sig selv at kende på et dybt plan og på den måde få indsigt i f. eks. pleasende adfærd, dårligt selvværd, svære følelser, indre negativitet og opgivenhed, afhængigheder, forvirring osv. Man kan sige, at man går i dialog med sine indre dele og på den måde skaber forståelse, anerkendelse og heling, så man begynder at kende sig selv, kunne lide sig selv, frigør sig fra gammel smerte og gamle negative overbevisninger. Målet med terapien er at blive mere glad, vital, rummelig, stærk og fri. Ikke fordi alt det svære går væk, men fordi vi bliver bedre i stand til at bære det og bliver mindre overvældet af det.

Når der er ufred indeni

Indimellem er der ikke fred i vores indre. Der kan udspille sig store kampe. Der kan foregå meget i form af indre kritik, angst, vrede, skam, følelse af forkerthed, mindreværd og utilstrækkelighed. Vores temperament kan løbe af med os. Eller vi kan blive handlingslammede. Det kan være udmattende og give både depression, angst og stress, når det enten buldrer og brager indeni eller bliver helt følelsesløst og glædesløst. Vi længes efter selvaccept og fred i vores indre. At være i stand til at træffe gode beslutninger for os selv. At være i relationer på en måde, hvor vi både er kærlige over for den anden og os selv på samme tid. At forstå, hvad der gør os urolige og kunne hjælpe os selv i de situationer. Men hvordan når vi derhen?

Mennesket består af mange indre dele

Som psykoterapeut arbejder jeg med tilgangen Internal Family Systems (IFS). I modsætning til hvad navnet umiddelbart giver af associationer, handler metoden ikke om familieterapi. Derimod handler det om vores indre familie, vores personligheds forskellige dele. Dem kan vi lære at kende og hele på en måde, der er transformerende og frisættende.

IFS ser menneskets sind som bestående af mange dele. De forskellige dele har forskellige oprindelser og opgaver. Vi kender det alle fra, når vi fx skal træffe svære beslutninger.  Så er der flere stemmer inden i os, der argumenterer i forskellige retninger. Fx kan én stemme være bange for forandringer, en anden kan være mere eventyrlysten, der kan være en som er meget ansvarlig og tænker på økonomi, sikkerhed osv. Det er når disse stemmer kommer til relativ enighed, at den bedste beslutning træffes.

Vi har alle et Selv

Grundlæggende består vores psyke af dele, der har til formål at beskytte os og dele, der er tidligt sårede. Alle dele er velkomne og alle dele formodes at have en positiv intention. Forskellige dele hjælper os på forskellige måder. Men når der er ufred indeni, kan nogle af vores dele være blevet ekstreme og have brug for hjælp. Fx hvis vi hurtigt bliver vrede, bliver oversvømmet af skam eller begynder at have tvangshandlinger.

Bag vores dele har vi alle en kerne, et Selv. Vores Selv er kendetegnet ved at være nysgerrigt, klart, kreativt, medfølende, modigt, forbundet, roligt og sikkert. Vores Selv er den naturlige indre leder af vores psyke. En del af terapien handler om at genfinde vores Selv og lade det indtræde som den naturlige leder af psyken igen. Som solen nogle gange kan være væk bag mørke skyer, så kan vi også nogle gange have mistet kontakten til og fornemmelsen af at have et Selv. Men over skyerne skinner solen altid og på samme måde findes Selvet altid inden i os. Også selv om vi ikke har haft adgang til det længe.

Illustrationer af Cécile Carre

Internal Family Systems (IFS) er oprindelig skabt af Dr. Richard Schwartz i USA. Det er en ikke-patologiserende og ikke-diagnosticerende tilgang, som er blevet videreudviklet i forskellige retninger. Blandt andet til anvendelse i parterapi. IFS er både en terapeutisk metode og en model over personligheden.

Internal Family Systems er evidensbaseret og en af de hastigst voksende terapiretninger i USA. Det er en meget sikker og tryg metode at arbejde med. Det er hele tiden dig som klient, der sætter tempoet og det er altid i respekt for og samarbejde med dine indre dele, at der langsomt og sikkert åbnes op for gamle svære oplevelser, traumer og negative overbevisninger, så de kan heles og energien transformeres.