Nybagt familie

Når jeg taler med en nybagt forælder, handler samtalerne ofte om dine forventninger til dig selv, den anden forælder, dit lille barn eller din livssituation, som ikke blev som du havde håbet og forestillet dig. Mange føler skam eller fortvivlelse over følelser, der udebliver eller forbudte følelser, der fylder for meget. Konflikter i parforholdet er hyppige.

Ens lille barn kan føles som en gåde, man ikke kan løse. Hvorfor udebliver trivslen eller hvorfor fylder bekymringerne alt for meget? Sammen kan vi finde vejen til trivsel og tryg tilknytning mellem dig og dit barn. Og mellem dig og din partner.

Parforholdet gennemgår en stor forandring, når det første barn kommer til verden. Hvor man før kunne pleje sine egne behov for arbejde, søvn, venner, hobbies og de fælles behov for nærvær og intimitet, bliver alle andre behov nu trumfet af det lille barns behov. Pludselig skal man til at samarbejde med hinanden om at dække barnets behov, som jævnligt kolliderer med egne eller fælles behov.

Oven i købet er man forskelligt stillet fra naturens side, så moren er gravid, føder og måske ammer, mens den anden forælders krop ikke bliver inddraget i processen på samme måde. Den ene har mere barsel end den anden. Måske har det lille barn svært ved at finde ro og man bliver udfordret på søvn og overskud. Man kan synes, at det lille barn er krævende, svært at forstå og stille tilfreds. Sex-livet forandrer sig og kan blive sat på en lang pause, som frustrerer den ene eller begge parter. For nogen udebliver følelsen af lykke og glæde helt.

Mange børn i dag fødes af forældre, som er alene. Alene enten af eget valg eller fordi det var sådan det gik. Parforholdet holdt ikke eller også var der ikke et parforhold og man valgte at få barn alene. At få barn alene kan give én mange forskellige oplevelser og følelser. Glæden ved at kunne bestemme det hele selv og ikke skulle bøje af for den andens ideer om, hvad der er rigtigt at gøre. Glæden ved at der er ro og ingen konflikter i hjemmet. Der kan også være sorg og afmagt over, at skulle klare alting alene og ikke have nogen at dele glæder og udfordringer med.

I de fleste forandringer er der både glæde og tab. Det gælder også i forældreskabet. Men det er ikke helt til at forudsige de konkrete glæder og sorger. Drømmen om den store lykke og den perfekte familie, bliver sjældent præcist som man havde forestillet sig i virkeligheden. Det kan tage tid at vænne sig til den virkelighed, man er landet i. Og være forbundet med sorg og nogen gange vrede at skulle tage afsked med de drømme, man har haft.

Forældreskab får parforholdet til at skifte farve”